سوالات متداول:
1- پورتفولیو چیست؟
پورتفوليو مجموعه مداركي است كه براي نشان دادن توانايي هاي فرد و سير يادگيري وي که در طول زمان جمع آوري مي شود. طبق تعریفی دیگر پورتفولیو مجموعه ای هدفمند از کارها ی دانشجو است که درباره کوشش ها، پیشرفت و موفقیت تحصیلی وی در یک یا چند زمینه معین توضیح می دهد. لذا پورتفولیو از فرآیند همکاری بین معلم و دانشجو شکل می گیرد و نقش معلم در آن بیشتر به عنوان مربی و هدایتگر می باشد تا آموزش دهنده.
2- پورتفولیوی الکترونیک چیست؟
پورتفولیوی الکترونیک، یک ابزار یادگیری و سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری با قابلیت ذخیره سازی، سازماندهی، اصلاح و بازبینی کارهای دانشجو در یک محیط دیجیتال مبتنی بر وب، شبکه یا کامپیوتر است و می تواند همانند ویترینی نمایانگر رشد، پیشرفت و مهارت دانشجو در زمینه خاص باشد بنابراین پورتفولیوی الکترونیک نه تنها همه جنبه های مثبت پورتفولیوی سنتی را تحت پوشش قرار می دهد بلکه رشد و توان بالقوه فراگیر را در همه جنبه های یادگیری را منعکس می کند. استفاده از تکنولوژی در پورتفولیوی الکترونیک باعث جذابیت، محبوبیت و قابلیت استفاده از آن برای عموم شده است.
3- چه مواردی را می توان در پورتفولیو ثبت نمود؟
دانشجویان علاوه بر ثبت کلیه فعالیت ها و تجارب آموزشی خود در طی دوره کارورزی می توانند سایر فعالیت ها علمی - آموزشی خود از قبیل مقالات علمی، همکاری در تالیف کتاب، نقد کتب و مجلات علمی، تهیه و آماده سازی محتوای آموزشی و ... را در پورتفولیوی خود ثبت نمایند.
4- نحوه انجام ارزشیابی از طریق پورتفولیو چگونه است؟
ارزشیابی دانشجویان از طریق پورتفولیو به 2 صورت انجام می گیرد الف- ارزشیابی در طی دوره کارورزی: در این نوع ارزشیابی که در واقع ارزشیابی Formative یا سازنده می باشد، دانشجو ضمن تکمیل روزانه پورتفولیوی خود آن را برای مربی مربوطه ارسال می نماید، و مربی پس از مطالعه آن نقط ضعف و قوت دانشجو را برای وی ارسال می نماید و دانشجو موارد تذکر داده شده را اصلاح می نماید. ب- ارزشیابی در پایان دوره کارورزی: در این نوع ارزشیابی که ارزشیابی Summative یا پایانی نام دارد مربی مربوطه بر اساس معیارهای مختلفی از قبیل دقت دانشجو در ثبت فعالیت ها، نظم و ترتیب دانشجو در ثبت به موقع فعالیتها، پاسخ به موقع دانشجو به یاد داشت های مربی و ...نسبت به ارزشیابی دانشجو اقدام می نماید.
5- در صورت بروز مشکل فنی در سامانه پورتفولیو چه باید کرد؟
در صورت بروز مشکل فنی در سامانه پورتفولیو در روزهای شنبه لغایت پنج شنبه با مدیر سامانه (آقای صفائی پور) تماس بگیرید. شماره تماس: 32853377-025
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.